Parnik


Parnik ulgamlary müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýna, polietilen we polikarbonat ýaly materiallary ulanyp dürli stilde we ululykda dizaýn edilendir. Poslamanyň öňüni almak üçin polat gurluş, galvanizli örtük ulanylýar. Gurluşyň gurnamasy kebşirlemezden ulanylýar. Teplisalaryň ýyladyş ulgamy awtomatlaşdyrylýar we pudaklara bölünýär. Her pudagyň aýratyn ýyladyş manifoldy bar. Heatingyladyş ulgamy ösümlikleri pollary ýylatmakdan we gar we aýaz wagtynda çukurlary ýylatmakdan ybaratdyr. Bug gazanlary gaz, dizel ýangyjy we ýangyç ýagy bilen işledip biler. Suwaryş ulgamy doly awtomatlaşdyrylan. Ol öz içine alýar: damjalaýyn suwaryş ulgamy, zeýkeş suwlaryny drena system ulgamy, awtomatiki suwaryş enjamy, howa gözegçiligi ulgamy, zerur dökün çözgütlerini taýýarlamak bölümi. Teplisanyň howa çalşygy ulgamy teplisanyň ýokarky we gapdal böleklerinde awtomatiki ýa-da goşa penjireler arkaly amala aşyrylýar. Bu ulgamyň kömegi bilen teplisanyň içindäki howany we energiýa sarp edişini dolandyryp bilersiňiz. Gurlan perde mehanizmi, yssy howada günüň zyýanly şöhleleriniň teplisa girmegine ýol bermeýär we sowuk howada teplisanyň içinde ýyly howany saklaýar, perdeleriň ýörite metal bölekleri bilen, at kölegesi ulgamynyň içinde.