Elektrik & Elektron


“Albayrak Group” uly ýa-da kiçi her bir taslama zähmet, hünär ussatlygy we berk abraý getirip, elektrik hyzmatlary pudagynda öňdebaryjy boldy.

Biz köp sanly täjirçilik we önümçilik desgalary üçin ýokary hilli elektrik gurnama işleri bilen elektrik gurnama potratçysy.

“Albayrak Group” barada has giňişleýin öwrenmäge we elektrik enjamlaryny dizaýn etmekde, gurmakda, dizaýn etmekde we tehniki taýdan hyzmat etmekde hünär hyzmatlary bilen taslamaňyzyň üstünlikli bolmagyny üpjün edip biljekdigimizi görmäge çagyrýarys.