Görüş we Wezipe


Actionshli hereketlerimiziň esasy görkezmesi “Albayrak Group” kompaniýasynyň esasy gymmatlyklarydyr. “Albayrak Group” kompaniýasynyň her bir işgäri, gündelik durmuşda esasy gymmatlyklaryň ulanylmagynyň üstünligiň açarydygyny bilýär.

Biziň garaýyşlarymyz; Dünýä bazaryndaky iň oňat innowasiýa dizaýn we gurluşyk kompaniýalarynyň biri bolmaga çalyşýarys.

Maksatlarymyz; Müşderilerimiz üçin ygtybarly, ýokary hilli, tygşytly gurluşyk taslamalaryny taslamak, gurmak we wagtynda durmuşa geçirmek, ýokary hilli iş ýerlerine mümkinçilik döretmek, şeýle hem kompaniýanyň işgärleri üçin karýerany ösdürmek.