İş Sağlığı & Güvenliği Yönetimi


Albayrak Group'ta İş Sağlığı ve Güvenliği, üst yönetimin taahhüdü ile başlar. İSG Albayrak Group genelinde en üst seviyeden en alta kadar bir değer olarak ele alınır ve tüm iş süreçlerinde İSG açısından yetkin ekiplerle çalışılır. Albayrak Group'ta  İSG Yönetimi, proaktif ve reaktif yaklaşımları kapsayacak şekilde kurulmuştur. Bu yaklaşımların kombinasyonu, İSG Yönetim Sisteminin tüm aşamalarını kapsamaktadır. Projelerimizin İSG performansları proaktif ve reaktif parametreler üzerinden takip edilmektedir. Projelerimiz, Merkez ÇGS Departmanı ve denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları proje ve merkez yönetim tarafından değerlendirilmektedir. Kaza araştırması ve raporlaması, kazaların tekrar olmasını önlemek için İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Kazanılan Dersler” gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm Albayrak Group Organizasyonuyla paylaşılmaktadır.