Bilişim


Oldukça yoğun rekabete sahip piyasa koşulları altında ilerlemek için, projelerini en yüksek kalite ve en ideal maliyetlerle tamamlamayı planlayan Albayrak Group'ta en çağdaş teknolojilerin kullanımının hedeflerimize ulaşmak için kilit öneme sahip olduğuna inanmaktayız. Albayrak Group bilişim departmanı ticari olarak merkezi işlem biriminin, midi ve mini bilgisayarların kullanıldığı yıllarda kurulmuştur. Albayrak Group bu tarihten itibaren hızlı değişen ortama ve şiddetle gelişen teknolojiye göre evrimleşen yazılımları ve uygulama portföyünü tasarlamış ve geliştirmiştir. Felsefemiz bütün tesisleri ve iş sahalarını dünya üzerinde en uzak bölgelere dağılmış olsalar dahi her zaman irtibat halinde tutmak ve bilgi güvenliğini sağlamak olmuştur. Albayrak Group iletişim ve bilgi altyapılarını tesis etmek için en çağdaş teknoloji ve endüstri standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır.